Voorbeelden middelen

Met pensioen, AOW leeftijd bereikt

Gerrit is begin 2015 gestopt met werken en met pensioen gegaan. Hij is geboren in november 1949.

Sinds 2013 gaat de AOW leeftijd met stappen omhoog. Omdat Gerrit in november 1949 is geboren, is zijn AOW leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Hij bereikt de AOW leeftijd dus in februari 2015.

Als je de AOW leeftijd bereikt hebt in een middelingstijdvak van 3 jaar, geldt een bijzondere berekening. De inkomstenbelasting en premie volksverzekeingen wordt dan namelijk berekend alsof je de AOW leeftijd nog niet bereikt hebt voor alle 3 de jaren. Dit geldt bij zowel de berekening vóór toepassing van middeling, als ná toepassing van middeling. Dit is wettelijk zo bepaald.

Zijn belastbaar inkomen uit werk en woning over de afgelopen jaren is als volgt:

- 2012: € 89.987
- 2013: € 80.653
- 2014: € 81.406
- 2015: € 35.890
- 2016: € 31.980

Een middelingstijdvak bestaat uit 3 opeenvolgende jaren. Op basis van deze inkomens zijn er dus 3 middelingstijdvakken. Uit de berekening middeling blijkt dat het voordeel per middelingstijdvak als volgt is:

- 2012-2013-2014: € 0
- 2013-2014-2015: € 1.626
- 2014-2015-2016: € 2.227

2012-2013-2014
Over het eerste middelingstijdvak is geen voordeel met middelen te behalen. Alle drie de belastbare inkomens vallen immers in de hoogste (4e) schijf, waardoor na middeling deze inkomens nog steeds in de hoogste schijf vallen.

2013-2014-2015
Bij het tweede middelingstijdvak is dit anders. Het inkomen van 2015 valt in de 3e schijf tegen 42% belasting. Omdat de 3e schijf in 2015 tot € 57.585 van toepassing is, kan door middeling de ruimte die in deze schijf nog over is gebruikt worden door de voorgaande jaren, 2013 en 2014. Zodoende valt er in het middelingstijdvak minder inkomen in de 4e schijf tegen 52%. Hierdoor kan een teruggaaf behaald worden van € 1.626. Een middelingstijdvak mag echter geen overlap hebben met een ander toegepast tijdvak. Omdat de berekening van 2014-2015-2016 gunstiger is, zullen wij dit voorbeeld hierna verder uitwerken.

2014-2015-2016
Bij dit middelingstijdvak valt ook het inkomen van 2016 in een lagere schijf, namelijk de 2e schijf tegen een tarief van 40.40% (zelfde tarief als de 3e schijf in 2016). Door middeling kan het inkomen uit 2014 dat in de hoogste (4e) schijf valt, gemiddeld worden over 2015 en 2016. Zodoende valt er in dit middelingstijdvak minder inkomen in de 4e schijf tegen 52%. Hierdoor kan een teruggaaf behaald worden van € 2.227.

De middelingsberekening ziet er als volgt uit:

Vóór middeling 2014 2015 2016 Totaal
Belastbaar inkomen 81.406 35.890 31.980 149.276
Belasting en premies 35.547 13.983 12.152 61.682
Ná middeling 2014 2015 2016 Totaal
Gemiddeld inkomen 49.759 49.759 49.759 149.276
Herrekende belasting 19.768 19.808 19.334 58.910
 
Totale belasting zonder middeling: € 61.682
Totale belasting met middeling: € 58.910
Drempel: - € 545
 
Teruggaaf belasting bij Middeling: € 2.227
  Scroll voor volledige tabel

Omdat Gerrit tijdens het middelingstijdvak (namelijk in februari 2015) de AOW leeftijd bereikt heeft, is de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen vóór toepassing van middeling, en ná toepassing van middeling, berekend alsof hij de AOW leeftijd nog niet bereikt heeft voor alle 3 de jaren. Dit is wettelijk zo bepaald. Zie ook de voorwaarden voor middelen.

Conclusie: Gerrit kan het beste een verzoek tot middeling doen over de jaren 2014, 2015 en 2016, met een teruggaaf van € 2.227.

Bekijk meer voorbeelden van middeling. Om middeling toe te passen zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Je vindt deze op de pagina voorwaarden voor middelen. Wil je direct een berekening maken? Ga dan naar de berekening middeling. Na de berekening kun je eenvoudig het ingevulde verzoekschrift downloaden!

Vragen? Bekijk de Meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Wij helpen je graag verder om van middeling gebruik te kunnen maken.