Meestgestelde vragen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij veel vragen over de middelingsregeling ontvangen. De meestgestelde vragen over middeling tref je hieronder aan. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, en wij helpen je graag verder.

Meestgestelde vragen

Heeft toepassing van middeling invloed op toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag?

Nee, je 'toetsingsinkomen' voor toeslagen verandert niet door toepassing van middeling. Middeling heeft daarom geen invloed op toeslagen.

Middeling is een op zichzelf staande regeling om de fiscale gevolgen van sterk schommelende inkomsten te verzachten. Middeling verandert het belastbare inkomen over de betrokken jaren niet. De opgelegde aanslagen blijven ook gewoon in stand. Bij een middelingsteruggaaf ontvang je geld terug op basis van middeling, niet omdat het belastbare inkomen lager is geworden, omdat dit ongewijzigd blijft.

Veranderen de belastbare inkomens in de drie jaren die ik in het middelingsverzoek betrek?

Nee, de belastbare inkomens veranderen niet. De opgelegde aanslagen blijven dus ook gewoon in stand en veranderen niet door toepassing van middeling.

Middeling is een op zichzelf staande regeling, zie het antwoord op de vorige vraag over toeslagen.

Ik doe aangifte samen met mijn fiscale partner. Wat zijn de gevolgen hiervan voor middeling?

Als je samen met je fiscale partner aangifte hebt gedaan (fiscaal partnerschap), heeft dit geen invloed op de toepassing van middeling. Beide partners zijn ieder apart belastingplichtig en krijgen dan ook allebei een definitieve aanslag opgelegd. Middeling wordt toegepast voor elke belastingplichtige (fiscale partner) apart, en voor de middelingsberekening gebruik je dan ook de gegevens van slechts één belastingplichtige / fiscale partner.

Kan ik meerdere keren van middeling gebruik maken?

Ja dit kan, maar een eerder toegepast middelingsverzoek met een middelingstijdvak van 3 jaar mag geen overlap hebben met een ander middelingstijdvak.

Wanneer je bijvoorbeeld een middelingsverzoek indient voor 2012, 2013 en 2014 dan is het niet mogelijk om ook middeling toe te passen voor 2014, 2015 en 2016. Het jaar 2014, in dit voorbeeld, mag niet dubbel gebruikt worden.

Als je in de berekening middeling de inkomens van de afgelopen jaren invult, worden alle mogelijke combinaties uitgerekend. Je kunt op basis daarvan beslissen welk tijdvak het gunstigst is. Let er op dat een toekomstig tijdvak soms gunstiger kan zijn. Als je dit jaar (2024) bijvoorbeeld een wisselend inkomen verwacht ten opzichte van eerdere jaren, kan dit gunstig uitpakken voor een toekomstige middelingsberekening.

Binnen welke termijn moet ik een middelingsverzoek indienen?

Binnen 3 jaar (36 maanden) na het vaststaan van de laatst opgelegde definitieve belastingaanslag uit het middelingstijdvak van drie jaar. Een aanslag staat vast als de termijn van 6 weken bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Stel je hebt alle aanslagen uit de jaren van het middelingstijdvak ontvangen, en de dagtekening (datum) van de laatste aanslag uit dit tijdvak is 1 juli 2017, dan staat deze aanslag 6 weken later vast als je geen bezwaar indient. Vervolgens heb je vanaf 12 augustus 2017 (6 weken later) 3 jaar de tijd om een verzoek in te dienen voor dit middelingstijdvak. Zie ook de voorwaarden voor middelen.