Voorbeelden middelen

Vertrekpremie ontvangen (transitievergoeding of gouden handdruk)

Sarah heeft van haar werkgever in 2014 een vertrekpremie ontvangen, waardoor haar inkomen in 2014 veel hoger was dan in een andere jaren.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning over de afgelopen jaren is als volgt:

- 2012: € 42.987
- 2013: € 44.253
- 2014: € 79.496
- 2015: € 35.654
- 2016: € 31.921

Een middelingstijdvak bestaat uit 3 opeenvolgende jaren. Op basis van deze inkomens zijn er dus 3 middelingstijdvakken. Uit de berekening middeling blijkt dat het voordeel per middelingstijdvak als volgt is:

- 2012-2013-2014: € 1.751
- 2013-2014-2015: € 1.751
- 2014-2015-2016: € 1.987

Uitleg
Het inkomen van 2014 valt vanaf € 56.532 in de hoogste (4e) belastingschijf tegen 52%. De inkomens uit de andere jaren vallen hoogstens in de 3e belastingsschijf tegen een tarief van 42% (2012, 2013 en 2015) en 40.40% (2016). Door middeling kan het hogere inkomen uit 2014 verspreid worden over andere jaren, zodoende valt er in het middelingstijdvak minder of geen inkomen in de 4e schijf tegen 52%. Omdat een middelingstijdvak geen overlap mag hebben met een ander toegepast tijdvak, en de berekening van 2014-2015-2016 het gunstigst is, zullen wij dit voorbeeld hierna verder uitwerken.

De middelingsberekening 2014-2015-2016 ziet er als volgt uit:

Voor middeling 2014 2015 2016 Totaal
Belastbaar inkomen 79.496 34.654 34.921 149.071
Belasting en premies 34.553 13.464 13.340 61.357
Na middeling 2014 2015 2016 Totaal
Gemiddeld inkomen 49.690 49.690 49.690 149.071
Herrekende belasting 19.739 19.779 19.307 58.825
 
Totale belasting zonder middeling: € 61.357
Totale belasting met middeling: € 58.825
Drempel: - € 545
 
Teruggaaf belasting bij Middeling: € 1.987
  Scroll voor volledige tabel

Conclusie: Sarah kan het beste een verzoek tot middeling doen over de jaren 2014, 2015 en 2016, met een teruggaaf van € 1.987.

Bekijk meer voorbeelden van middeling. Om middeling toe te passen zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Je vindt deze op de pagina voorwaarden voor middelen. Wil je direct een berekening maken? Ga dan naar de berekening middeling. Na de berekening kun je eenvoudig het ingevulde verzoekschrift downloaden!

Vragen? Bekijk de Meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Wij helpen je graag verder om van middeling gebruik te kunnen maken.